Cikarang terkenal sebagai kawasan indusri. Sehingga banyak sekali warga yang tinggal di Kota Cikarang untuk bekerja. Tak heran apabila banyak warga dari luar daerah yang mengadu nasib di Kota Cikarang untuk bekerja di pabrik-pabrk yang ada disana. Dengan banyaknya penduduk tersebut,...